Salon Pielęgnacji Psów Modny Psiak

Regulamin salonu

Przed umówieniem wizyty, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem naszego salonu i przestrzeganie jego zasad. 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszych zasad i procedur, które obowiązują podczas korzystania z naszych usług pielęgnacji psów. Naszym celem jest zapewnienie najlepszej opieki i komfortu Twojemu pupilowi, a także satysfakcji naszych klientów.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi własność intelektualną i jest chroniony przepisami o prawie autorskim. Kopiowanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora (Magdalena Pakuła, Salon Pielęgnacji Psów Modny Psiak) jest zabronione i będzie karane.
 2. Korzystanie z usług Salonu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Salon znajduje się pod nadzorem kamer.
  3.1. Klient, korzystając z usług salonu, wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku.
  3.2. Nagrania monitoringu nie są archiwizowane – nagrania są nadpisywane przez zapętlanie się materiału.
  3.3. Właściciel Salonu nie wyraża zgody na wgląd Klientów do nagrań monitoringu.
 4. Koszty usług świadczonych w Salonie znajdują się w Cenniku Salonu, który znajduje się na stronie internetowej Salonu, pod adresem: www.modnypsiak.pl/cennik.

§2 Rezerwacja, zmiana lub anulowanie terminu wizyty

 1. W celu rezerwacji, zmiany lub anulowania terminu wizyty w Salonie należy skontaktować się z obsługą telefonicznie, mailowo, przez stronę na Facebooku lub formularz rezerwacji na stronie internetowej www.modnypsiak.pl.
 2. Podczas wywiadu Klient nie może zataić żadnych znanych mu informacji dotyczących stanu zdrowia, psychiki i zachowania umawianego psa.
 3. Jeżeli jest to pierwsza wizyta psa w salonie pielęgnacyjnym, prosimy o poinformowanie o tym fakcie personelu podczas umawiania wizyty, w celu zarezerwowania większej ilości czasu.
 4. Bezpłatna zmiana terminu wizyty jest możliwa tylko raz, maksymalnie 12 godzin przed ustalonym terminem. Wyznaczony zostaje nowy termin pielęgnacji, który jest traktowany jako termin ostateczny, bez możliwości dalszego przekładania.
 5. Jeżeli Klient odwoła wizytę poniżej 12 godzin przed jej terminem lub nie pojawi się na przełożonej wizycie otrzymuje informacje dotyczące skutków zaistniałej sytuacji w formie wiadomości SMS.
 6. Jeżeli Klient kiedykolwiek odwołał wizytę poniżej 12 godzin przed jej terminem lub nie pojawił się na przełożonej wizycie zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w wysokości 100 zł w celu rezerwacji kolejnej wizyty.
  6.1. Kwota zadatku zostanie odliczona od końcowego kosztu usług.
  6.2. Wpłaty zadatku można dokonać przelewem tradycyjnym lub błyskawicznym na telefon (BLIK).
  6.3. Po zaksięgowaniu kwoty zadatku na koncie bankowym Salonu lub otrzymaniu potwierdzenia wykonania przelewu, Klient otrzymuje SMS z potwierdzeniem rezerwacji terminu.
  6.4. Przy braku wpłaty zadatku w ciągu 24 godzin, rezerwacja przepada, a termin zostaje udostępniony do dyspozycji innych Klientów.
 7. Polityka firmy wyklucza z dalszej obsługi Klientów, którzy zrezygnowali z wizyty bez jakiejkolwiek informacji.

§3 Przygotowanie do wizyty

 1. Klient zobowiązuje się do punktualnej obecności w Salonie w ustalonym terminie.
  1.1. Pojawienie się Klienta powyżej 15 minut przed zarezerwowanym terminem nie zobowiązuje personelu do natychmiastowego przyjęcia Klienta.
  1.2. Spóźnienie się Klienta powyżej 15 minut dezorganizuje pracę salonu i może skutkować odwołaniem wizyty przez personel.
 2. Z uwagi na komfort zwierzęcia zaleca się, aby pies nie był karmiony minimum dwie godziny przed pielęgnacją oraz odbył dłuższy spacer bezpośrednio przed wizytą, w celu załatwienia wszelkich potrzeb fizjologicznych.
 3. Właściciel obowiązkowo podczas pierwszej wizyty lub na życzenie personelu podczas kolejnych wizyt w Salonie jest zobowiązany okazać książeczkę zdrowia psa lub aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
  3.1. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowia personelu oraz innych zwierząt w Salonie przyjmowane są tylko psy posiadające ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
  3.2. Jeśli pies nie może zostać zaszczepiony przeciwko wściekliźnie, należy okazać uzasadnienie pisemne od lekarza weterynarii z jego podpisem i pieczęcią oraz datą wydania uzasadnienia.
 4. Psy chore oraz wykazujące złe samopoczucie (wymioty, biegunka, osłabienie, apatia) oraz suki w zaawansowanej ciąży nie są obsługiwane.
  4.1. Wizyta zostanie bezpłatnie przełożona na najbliższy, dogodny dla Klienta termin.
  4.2. Jeśli choroba objawi się w trakcie pielęgnacji, wizyta jest niezwłocznie przerywana, a personel pobiera należność adekwatną do czasu i nakładu pracy.
 5. Z uwagi na komfort psów, suki w cieczce będą przyjmowane tylko po wcześniejszym ustaleniu.
  5.1. Przed zarezerwowanym terminem pielęgnacji, należy niezwłocznie poinformować Salon
  o pojawieniu się cieczki u suki i ustalić warunki wizyty.
  5.2. Zatajenie informacji o pojawieniu się cieczki u suki, do momentu pojawienia się w Salonie, może skutkować odwołaniem wizyty przez personel.

§4 Przebieg wizyty pielęgnacyjnej

 1. Pielęgnacja psa odbywa się bez obecności Właściciela. Wyjątek stanowią psy starsze (powyżej 12 roku życia) lub chore neurologiczne, kiedy podczas wizyty personel może zdecydować o pozostaniu Właściciela na miejscu.
 2. W salonie nie są stosowane żadne środki farmakologiczne ani przemoc wobec zwierząt. Właściciel może podać środek uspokajający na własną rękę oraz poinformować o tym fakcie personel.
 3. W salonie używane są tylko profesjonalne kosmetyki z atestami, które są przeznaczone do pielęgnacji zwierząt.
 4. Stanowisko pracy i narzędzia są każdorazowo przed wizytą Klienta sprzątane i dezynfekowane.
 5. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane są tylko z kąpielą psa w salonie.
  5.1. Pielęgnacja psa bez kąpieli jest dostępna wyłącznie na życzenie Klienta i jest objęta dodatkowymi kosztami w wysokości 200% wartości wizyty standardowej.
 6. Usunięcie (zgolenie) sfilcowanej sierści odbywa się bez konsultacji z Właścicielem ze względu na dobrostan zwierzęcia.
  6.1. Usunięcie (zgolenie) sfilcowanej sierści jest objęte dodatkowymi kosztami w wysokości 100% wartości wizyty standardowej – amortyzacja kosztów czyszczenia i konserwacji sprzętu.
 7. Psy znacząco agresywne* muszą zostać zabezpieczone kagańcem.
  7.1. Jeżeli współpraca z psem w dalszym ciągu nie będzie możliwa, personel ma prawo odstąpić od dalszego wykonania usługi i pobrać należność adekwatną do czasu i nakładu pracy.
  7.2. Zatajenie przez Klienta faktu, o znaczącej agresji ze strony psa i ryzyku ugryzienia jest objęte dodatkowymi kosztami w wysokości 100% wartości wizyty standardowej.
 8. Usuwanie inwazji pcheł i kleszczy odbywa się bez konsultacji z Właścicielem.
  8.1. Usługa usuwania inwazji pcheł jest objęta dodatkowymi kosztami w wysokości 50% wartości wizyty standardowej, wynikającymi z konieczności odwołania pozostałych wizyt zarezerwowanych danego dnia i całkowitej, dogłębnej dezynfekcji Salonu.

§5 Odbiór psa

 1. Po odbiór psa należy stawić się po kontakcie telefonicznym ze strony personelu. Jeżeli personel
  nie będzie mógł skontaktować się z Klientem telefonicznie, wysłana zostanie wiadomość SMS potwierdzająca możliwość odbioru psa.
 2. Pies zostanie wydany tylko osobie, która przyprowadziła go na pielęgnację lub przez nią wyznaczonej, po pisemnym upoważnieniu w Karcie Klienta.
 3. Do wykonanej usługi Klient może w ciągu kolejnych 5 dni roboczych zgłosić reklamację i skorzystać z bezpłatnej poprawy strzyżenia, która odbywa się w najbliższym możliwym terminie.
 4. Spóźnienie Klienta powyżej 20 minut po odbiór psa traktowane jest jako Usługa Hotelowa, która trwa nie dłużej niż do zamknięcia Salonu.
  4.1. Nieodebranie psa w godzinach pracy Salonu traktowane jest jako porzucenie i skutkuje oddaniem psa do najbliższego schroniska dla zwierząt** ze wszystkimi tego konsekwencjami i na koszt Właściciela.
 5. Jeśli Właściciel pojawi się po odbiór w trakcie trwania pielęgnacji innego psa, powinien zachować ciszę oraz nie rozpraszać zwierzęcia ani personelu pracującego z nim.

§6 Odpowiedzialność

 1. Właściciel ponosi odpowiedzialność za:
  1.1. poinformowanie personelu o zachowaniu i stanie zdrowia psa, w szczególności o:
  a) chorobach kardiologicznych,
  b) chorobach dermatologicznych o podłożu alergicznym i zmianach skórnych,
  c) chorobach ortopedycznych,
  d) padaczce i innych chorobach neurologicznych,
  e) lęku i agresji.
  1.2. poinformowanie personelu o przyjmowanych przez psa lekach, w szczególności o:
  a) lekach uspokajających podanych na własną rękę,
  b) lekach przeciwpadaczkowych,
  c) lekach przeciwbólowych.
  1.3. odpowiednie szkolenie i przyzwyczajenie psa do pielęgnacji.
  1.4. wszelkie zaniedbania wobec psa.
 2. Personel nie ponosi odpowiedzialności za:
  2.1. pogorszenie stanu zdrowia psa w wyniku zatajenia przez Właściciela istnienia choroby lub schorzenia.
  2.2. pogorszenie stanu zdrowia psa w wyniku bardzo krótkiego strzyżenia w okresie letnim i zimowym.
  2.3. zranienia i skaleczenia psa powstałe w wyniku braku współpracy ze strony psa.

* Psy przejawiające zachowania, które bezpośrednio narażają ciało osoby współpracującej z nim na obrażenia w wyniku powtarzających się prób ugryzienia lub wpadania w furię.

** Schronisko Na Paluchu im. Jana Lityńskiego | ul.Paluch 2, 02-147 Warszawa

Regulamin obowiązuje od dnia: 08.04.2024 r.

error: